Фотонапонски модули: цене су благо порасле, а цене фотонапонских модула М10 и Г12 су благо порасле.