ПхотоВаллтаични модул: Ова недеља цена има малу флуктуацију, успон појединачних кристала 210 мм.