Солар Силицон Вафер: Ова недеља цена је у целини, цена М10 се повећала.