Укупна предност соларних ћелија величине 210MM је смањење трошкова и побољшање ефикасности